Därför ser hemsidan
för Broloppet 2025 ut
som den gör

Broloppet 2025 liknar inga andra lopp. Vare sig när man tittar på banan eller vår webbplats.

Under loppet måste du både springa genom en tunnel, över en bro och korsa en landsgräns, medan du på webbplatsen möts av en mängd färger.

Och faktiskt har de två sakerna mycket gemensamt. De många färgerna är nämligen tagna från löparnas resa från Danmark till Sverige.

Om man skulle rita banan med färger börjar den i Danmark med rött – precis som Dannebrog. Därefter beger sig löparna ner i tunneln. Den är återgiven med svart och mörkgrått, eftersom det aldrig släpps in naturligt dagsljus i de stora rören på havets botten. Men var lugn – det finns fortfarande massor av ljus och en konstant genomströmning av frisk luft när vi springer den 15 juni 2025.

Nästa stopp på rutten är ön Pepparholmen, som är hem för en mängd djur och växter som har trivts bra ute i Öresund. Den lilla naturskatten har fått den gröna färgen, medan de ljusa nyanserna av vitt, grått och blått representerar ljuset, bron, havet och himlen.

Och när löparna återigen får fast mark under fötterna sker det i Sverige, som återges med gult.

Därför är vår webbplats klädd i alla dessa fantastiska färger. Designen är skapad av byrån Norgram, och om du anmäler dig till loppet kan vi garantera att du kommer att möta färgerna många gånger om – från startområdet i Danmark till festen vid målet i Sverige.

Följ Broloppet 2025