Företagsavtal

Stärk gemenskapen bland medarbetarna med ett startnummer till Broloppet.

Vill ditt företag säkra platser för medarbetarna i Broloppet 2025? Och är det du som redan nu står redo med ett leende och en förfriskning vid målområdet i Sverige? Vi har gjort det enkelt och flexibelt för företag att ge anställda en speciell upplevelse att samlas kring – och träna inför.

Så här fungerar det:

Om du vill köpa 25 startnummer eller färre
Ditt företag köper det önskade antalet startnummer och betalar via kreditkort eller banköverföring. Därefter får företaget det beställda antalet anmälningslänkar, så att medarbetarna själva kan fylla i sina relevanta uppgifter.

Om du vill köpa mer än 25 startnummer
Då kan du skapa en företagsavtal genom att kontakta vår kundtjänst när försäljningen öppnar den 1 februari kl. 12.00.

Företaget väljer sedan ett antal startnummer över 25. Avtalet är bindande och kan inte justeras nedåt i efterhand. Företaget har sedan möjlighet att välja om medarbetarna ska ha delvis eller hel självfinansiering vid anmälan.

Företaget kan sedan anmäla medarbetarna genom antingen att:

  • Själva mata in alla uppgifter om medarbetarna.
  • Bjuda in relevanta medarbetare via e-post att anmäla sig var för sig.
  • Få en delningslänk som medarbetarna kan anmäla sig genom.

Företaget får inloggningsuppgifter och kan följa medarbetarnas löpande anmälningar.

Betalning
1 maj 2024 betalar företaget för det valda antalet startnummer. Företaget betalar också för de startnummer som ännu inte har använts av medarbetare. Företaget säkrar därmed det valda antalet startnummer och kan därefter mata in uppgifter om de relevanta medarbetarna.

Löpande anmälan
Om ert företag inte känner till antalet medarbetare i förväg kan ni också välja löpande anmälan. Här betalar företaget efterföljande för det antal medarbetare som har anmält sig. Vid löpande anmälan måste man dock vara medveten om att Broloppet kan bli slutsålt under vägen. I så fall kommer det inte vara möjligt att anmäla fler deltagare.

Pris
Ett startnummer kostar lika mycket oavsett om det är en privatperson eller ett företag som köper ett stort eller litet antal startnummer. På detta sätt finns det full transparens kring priset och lika villkor för alla deltagare. Med våra flexibla företagsavtal kan du säkerställa att du och dina kollegor stärker både gemenskap, hälsa och välbefinnande genom en gemensam löptur, som kanske inte erbjuds igen. Broloppet erbjuder möjligheten att dela en känsla av storhet, som kommer att diskuteras i personalmatsalen i många år framöver.

Följ Broloppet 2025