Företagsavtal

Stärk gemenskapen bland medarbetarna med ett startnummer till Broloppet.

Vi har gjort det enkelt och flexibelt för företag att göra Broloppet 2025 till en gemensam upplevelse för medarbetarna att träna mot.

Den 1 maj 2024 fakturerades företag med företagsavtal för det antal startnummer till Broloppet 2025 som omfattas av avtalet.

Företaget har fortfarande hela antalet startnummer tillgängliga även om alla anställda ännu inte har angett sina personuppgifter.

Detta innebär dock att medarbetarna inte längre kan anmäla sig individuellt via den länk som bolaget fick i samband med att avtalet tecknades.

Istället kan nu eventuella kvarvarande medarbetare anmäla sig på följande sätt:

1. Företagets administratör kan fylla i namnet på den aktuella medarbetaren och skicka en självregisteringskod till den anställde.

2. Den anställde kan sedan logga in och fylla i resten av den information som krävs för att bli registrerad.

Självregistreringskoden kan också användas om det senare blir nödvändigt att överföra numret till en annan medarbetare.

Följ Broloppet 2025