Villkor för anmälan till och deltagande i Broloppet/Broløbet 2025
ANMÄLNINGSVILLKOR

Villkor för anmälan till och deltagande i Broloppet/Broløbet 2025

Broloppet/ Broløbet 2025 arrangeras av Sparta Atletik & Løb (10050979) och Malmö Allmänna Idrottsförening, MAI (846000-3752), nedan benämnda Arrangörerna.

För anmälan till och deltagande i Broloppet/Broløbet 2025 gäller följande villkor.

 • Arrangörerna kommer att samla in personuppgifter vid anmälan. Personuppgifterna lagras av Arrangörerna men lämnas aldrig ut eller säljs till tredje part i annat fall än som nämns nedan eller i samband med anonymiserad statistik.

  Vid anmälan ska deltagare uppge följande personuppgifter:

  • namn
  • kön
  • klubb
  • land
  • företagsnamn (i förekommande fall)
  • födelseår
  • nationalitet
  • mobilnummer
  • e-postadress

  Namn, kön, startnummer, klubb, land, företagsnamn, födelseår och nationalitet kommer att synas på deltagar- och resultatlistor. På nummerlapp visas deltagarnas startnummer, förnamn och nationalitet. Startnummer, deltagar- och resultatlistor är offentligt tillgängliga. Det är möjligt att få sitt namn anonymiserat och/eller att delta utan angivande av nationalitet om så önskas.

  E-post och mobilnummer används för att skicka nödvändig information om loppet till deltagarna. Deltagare har inte möjlighet att avregistrera sig från informationsmeddelanden eftersom de är nödvändiga för att säkerställa att evenemanget kan genomföras problemfritt. E-post och mobilnummer delas inte med andra.

  För mer information om hur vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy,

 • Anmälan till Broloppet/ Broløbet 2025 sker på sätt som närmare anges på loppets hemsida, broloppet2025.se.

  För att delta i loppet måste du ha fyllt 17 år senast 2025. Deltagare under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att delta.

  Funktionsvarierade kan delta på samma villkor som andra löpare och får ta med en ledsagare om det behövs. Det är dock inte tillåtet att ha en ledsagare på cykel eller en servicehund i löparfältet. Den medföljande personen måste också vara registrerad, eftersom vi av säkerhetsskäl måste veta vem som befinner sig på bron.

  Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att springa över bron med ryggsäck, löparväska, löpband eller liknande. Likaså är utrustning som joggingvagnar och handcyklar inte tillåten, eftersom dessa inte får befinna sig på bron.

 • Startavgiften är momsfri enligt dansk och svensk lagstiftning om momsbefrielse för ideella föreningar. Startavgiften betalas antingen i danska kronor (DKK) eller svenska kronor (SEK). Dessutom tas en administrationsavgift ut i antingen DKK eller SEK, inklusive moms per deltagare.

  Det är möjligt att betala med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Euro Mastercard, Visa Electron, MobilePay Online, Swish och Maestro.

  Betalningssystemet är säkrat mot missbruk med en så kallad TLS-lösning. TLS är ett system som krypterar all information som du skickar till oss i samband med betalning. Det innebär att varken vi eller andra (förutom NETS, ePay & Worldline) kan få fullständig information om ditt betalkort. TLS-systemet säkerställer också att data mellan din webbläsare och vår server inte kan ändras. Betalningsmodulen hanteras av NETS Easy och ePay.

 • Direkt efter anmälan får deltagaren en orderbekräftelse via e-post. Om det inte kommer någon bekräftelse eller om det är fel i den behöver kundtjänst kontaktas (för kontaktuppgifter se nedan). Deltagaren får även en personlig inloggning till sin anmälningsprofil, som finns på Sportstiming. Det är deltagarens ansvar att kontrollera att alla uppgifter är korrekta och aktuella samt att uppdatera profilen eller meddela Arrangörerna om uppgifterna ändras.

 • Anmälan är bindande och det finns inte någon ångerrätt vid köp av en startplats. Anmälningsavgiften återbetalas inte heller av andra skäl. Om deltagaren inte längre önskar delta i loppet är det istället möjligt att överlåta startplatsen enligt beskrivning nedan.

 • Det är möjligt att överlåta en startplats till en annan person mot en avgift. Avgiften betalas av den deltagare som önskar överlåta startplatsen. Överlåtelsen sker via deltagarens deltagarprofil online. Det är möjligt att överlåta startplatsen direkt till en specifik person eller erbjuda startplatsen via Arrangörernas återförsäljningsportal. Överlåtelsen är inte giltig innan dess att den nya deltagaren har betalat för startplatsen och får ett e-postmeddelande med en giltig voucherkod utfärdad av arrangörerna.

  Biljetter eller startplatser till kultur- och idrottsevenemang får inte erbjudas eller säljas vidare till ett högre belopp än de ursprungligen förvärvades för, om inte ett avtal med arrangörerna finns.

  Gratis erhållen startplats eller startplats som köpts med rabatt eller på annat sätt till reducerat pris kan inte överlåtas till annan.

  En startplats får inte säljas kommersiellt vidare eller användas kommersiellt för paketering (dvs. säljas tillsammans med andra varor eller tjänster), tävlingar, återförsäljning eller liknande, såvida inte Arrangörerna gett särskilt tillstånd för det.

  Otillåten användning av en startplats kan leda till återkallelse av startplatsen eller diskvalificering.

  Arrangörerna är inte ansvariga för missbruk eller bedrägeri i samband med överlåtelse av en startplats, detta även om startplatsen spridits på loppets officiella plattformar, såsom Facebook eller Instagram.

DELTAGARVILLKOR
 • En startplats är personlig. Av säkerhetsskäl måste startplatsen registreras med deltagarens uppgifter så att Arrangörerna hela tiden vet vilka som befinner sig i loppet. Det är alltså inte tillåtet att lämna över sin startplats till annan löpare utan att göra en officiell överlåtelse av startplats (se under överlåtelse av startplats) där startplatsen uppdateras med den nya löparens uppgifter.

  Alla deltagare måste springa med nummerlapp. Deltagaren skall själv hämta ut nummerlappen dagarna före loppet. Arrangörerna kommer att närmare tävlingsdagen informera om tid och plats för var den kan hämtas.  För att få ut nummerlappen krävs uppvisande av det startbevis som skickas via e-post till deltagaren före loppet. Obehörig användning av nummerlapp kommer att leda till diskvalificering. 

  Upphämtning av nummerlapp på tävlingsdagen sker på egen risk, och förseningar på grund av t.ex. trafikförhållanden, köer till upphämtningsplatsen och liknande är deltagarens eget ansvar.

 • Deltagare uppmärksammas på att det finns en nettotidsgräns på Broloppet/Broløbet 2025 på max 3 timmar, som börjar när deltagaren passerar startlinjen. Om vi bedömer att du under loppet inte kan slutföra loppet på under 3 timmar har vi rätt att ta dig ur loppet.

  Om man inte kan genomföra loppet inom tidsgränsen, eller av annan anledning så kommer det att finnas upphämtningsbussar på bron. Bussarna kan dock bara köras efter att den sista deltagaren har passerat. Man bör därför räkna med väntetid innan upphämtning kan ske.

 • Bilder, filminspelningar, intervjuer och liknande mediematerial där deltagare medverkar i samband med Broloppet/Broløbet 2025 kan fritt användas av Arrangörerna, sponsorer och samarbetspartners, bland annat i marknadsföringssyfte. Foton och videor som används av Arrangörerna kan publiceras i tryckt material samt online, såsom webbplatser, Facebook, Instagram och Twitter. Alla foton och videor är föremål för upphovsrätt och får inte på något sätt användas för marknadsföring eller kommersiella ändamål av tredje part utan Arrangörernas godkännande.

   

 • Observera att för medlem i Sparta Atletik & Løb eller MAI som anmäler sig till loppet, gäller de allmänna villkoren för medlemskap i Sparta Atletik & Løb eller MAI även i samband med Broloppet/Broløbet 2025.

   

ANSVAR & INTÄLLT LOPP
 • Genom anmälan bekräftar deltagaren att denne är införstådd med att deltagande sker på egen risk och att varken Arrangörerna, samarbetspartners eller sponsorer kan hållas ansvariga för sådana skador som deltagaren ådrar sig själv eller andra under loppet.

  Deltagare måste vara vältränad, frisk och kunna genomföra hela sträckan på egen hand. På baksidan av nummerlappen kan deltagare ange särskilda förutsättningar gällande sin hälsa.

   

 • Arrangörerna kan ställa in loppet i händelse av force majeure, dvs. på grund av omständigheter på tävlingsdagen eller dagarna före loppet som gör genomförandet av loppet omöjligt eller oförsvarligt, såsom bland annat myndighetsorder eller förbud, stormar, olyckor eller andra omständigheter som ligger utanför Arrangörernas kontroll.

  Dessutom förbehåller sig Arrangörerna rätten att ställa in loppet om vädret bedöms vara för farligt (starka vindbyar, kraftigt regn, värmebölja eller liknande) för att loppet ska kunna genomföras på ett säkert sätt utan att äventyra löparnas hälsa när de korsar bron.

  I det fall loppet ställs in har deltagaren inte någon rätt till återbetalning av anmälningsavgiften eller andra kostnader i samband med sin anmälan till loppet.

  Arrangörerna kommer dock göra sitt bästa för att vidta lämpliga åtgärder för att minimera de ekonomiska kostnaderna som uppstår till följd av att loppet ställs in. Om loppet ställs in kan en eventuell vinst från arrangemanget resultera i en partiell återbetalning av deltagaravgiften motsvarande överskottet.

  Om Arrangörerna före tävlingsdagen bedömer att det inte är möjligt att genomföra loppet på grund av force majeure eller att det bedöms vara för farligt, se ovanstående, förbehåller sig Arrangörerna rätten att skjuta upp loppet. I händelse av att loppet skjuts upp kommer ett eventuellt överskott av arrangemanget inte att återbetalas till deltagarna.

 • Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra praktiska detaljer i samband med genomförandet av loppet. Förbehållet gäller både online på hemsidan, i sociala medier samt på tryckt material fram till tävlingsdagen. All viktig praktisk information och information om eventuella förändringar kommer att kommuniceras på hemsidan och skickas ut via e-post och/eller SMS till deltagarna. Det är deltagarens ansvar att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar.

 • Vid anmälan kommer deltagare att bli ombedd att acceptera ovanstående villkor för deltagande. Genom att kryssa i rutan för godkännande av villkoren accepterar deltagaren dessa i sin helhet, bland annat ifråga om deltagande på egen risk och vad som gäller i händelse av inställt lopp.

   

 • För frågor, vänligen kontakta Arrangörerna.

  Sparta Atletik & Løb
  Gunnar Nu Hansens Plads 11
  2100 København Ø
  +45 41 77 20 25

  brolobet@sparta.dk
  www.brolobet2025.dk

  Malmö Allmänna Idrottsförening (MAI)
  Eric Perssons väg 53 217
  62 Malmö
  +46 (0)40 – 86 900

  broloppet@mai.se
  www.broloppet2025.se

Följ Broloppet 2025