Persondatapolicies
1. Generellt
 • Denna policy beskriver hur Sparta Atletik & Løp och Malmö Allmänna Idrottsförening (MAI) samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till Broloppet 2025| Broloppet 2025 (Broløbet) och/eller som samlas in om dig via Broløbets webbplatser, brolobet2025.dk , broloppet2025.se  eller www.bridgerun2025.com.

2. Kontaktupplysningar till de dataansvariga
 • Kontaktupplysningar till de dataansvariga
  Sparta Atletik & Løb
  Gunnar Nu Hansens Plads 11
  2100 København Ø
  Tlf. nr.: +45 41 34 40 50
  E-mail: brolobet@sparta.dk
  CVR: 10050979

  Malmö Allmänna Idrottsförening
  Eric Perssons väg 53 217 62
  Malmö
  Tlf. nr.: +46 (0)40 – 86 900
  E-mail: broloppet@mai.se
  Organisationsnummer: 846000 – 3752

  2.2
  Sparta Atletik & Løp och MAI har gemensamt personuppgiftsansvar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar i samband med Broloppet 2025. Policyn för vårt gemensamma dataansvar hittar du här.

  2.3
  Om du har några frågor eller synpunkter om denna personuppgiftspolicy, eller om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 5, vänligen kontakta oss.

3. Insamling av data
 • När du besöker webbplatsen samlar vi in information om din användning av denna, t.ex. om vilken typ av webbläsare du använder, din IP-adress inklusive din nätverksplats samt information om den enhet du använder för att besöka webbplatsen, Vi samlar också in information om vilka sidor du besöker och var du klickar. Informationen samlas bland annat in genom användning av cookies när du samtycker till det via vår cookiefråga. Läs mer i vår cookiepolicy här.

  3.1.1 Syftet är

  3.1.1.1 att samla in statistik så vi kan analysera hur våra besökare rör sig på och använder vår hemsida, vi kan därigenom optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion

  3.1.2 Rättsunderlaget för behandlingen är EU Persondataförordningens art 6, stk. 1, litra a.

 • När du anmäler dig till Broloppet 2025 via vår hemsida samlar vi in de uppgifter du själv lämnar, t.ex.; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet, kön, ålder, klubb eller företag, förväntad sluttid, produktval t.ex. transport, betalning, betalningsmetod, information om köptidpunkt, samt information om den IP-adress från vilken registreringen gjordes.

  3.2.1 Syftet är,

  3.2.1.1 att vi ska kunna registrera dig som deltagare, kunna leverera den beställda produkten, en startplats till Broloppet 2025 och därmed uppfylla vårt avtal med dig

  3.2.1.2 att kunna visa utvalda personuppgifter för dig på deltagar- och resultatlistor (namn, kön, startnummer, klubb- eller ev. firmanamn, födelseår och nationalitet)

  3.2.1.3 att kunna förse dig med nödvändig information om loppet innan start

  3.2.1.4 att vi kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

  3.2.2 att vi skall kunna möta existerande lagstiftning gällande bokföring och redovisning

  3.2.2 Rättsunderlaget för behandlingen är EU Persondataförordningens art 6, stk. 1, litra b og litra c.

 • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, din e-postadress och önskat språk. Vi samlar också in information om när du registrerade dig för nyhetsbrevet, när du avregistrerade dig från nyhetsbrevet, information om ifall att du öppnar nyhetsbrevet.

  3.3.1 Syftet är

  3.3.1.1 att kunna leverera nyhetsbrevet till dig

  3.3.1.2 att kunna samla in statistik i syfte att optimera nyhedsbreven, och till markknadsföring av våra tjänster, samt

  3.3.1.3 att kunna dokumentera ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet.

  3.3.2 Rättsunderlaget for behandlingen är EU Persondataförordningens art 6, stk. 1, litra a.

 • I samband med genomförandet av Broloppet kommer det att tas bilder och video. När du deltar i Broloppet kommer du att medverka på några av dessa bilder och filmer. Mediematerial där deltagare medverkar i samband med våra evenemang presenteras till exempel på våra hemsidor, i våra appar och på sociala medier. Dessa administreras av Sparta Atletik & Løb och MAI.

  3.4.1 Syftet är

  3.4.1.1 att kunna leverera personliga livebilder och video, på deltagarens resultatprofil i app och på webb som en del av avtalet med deltagaren, och
  3.4.1.2 att kunna levera video och stämningsbilder från loppet, och
  3.4.1.3 att samla in bilder och videomaterial i syfte att kunna marknadsföra kommande års event

  3.4.2 Rättsunderlaget för behandlingen är EU Persondataförordningens art 6, stk. 1, litra b og litra f.

4. Mottagare av personuppgifter
 • Dine personoplysninger kan videregives i følgende sammenhænge.

  4.1.1 Uppgifter kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa partners för användarstatistik för webbplatsen, medielagring, samt hosting, teknisk drift och förbättringar av registrerings- och deltagarplattformen och utskick av nyhetsbrev. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och enligt våra instruktioner behandlar de uppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsbiträdena får inte använda informationen för något annat ändamål än fullgörande av avtalet med oss, och omfattas av sekretess kring dessa. Tre av dessa personuppgiftsbiträden är Google Analytics v/Google LLC, Flickr och Sportstiming.

  4.1.2 Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransförfrågningar kan komma att lämnas ut till en fraktdistributör som eventuellt kommer att ansvara för leveransen av startnumren.

  4.1.3 Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller till polisen vid misstanke om brott eller som ett led i utredning av specifika brott. Information om ett köp, inklusive vem som gjort köpet, kan komma att lämnas ut till kortutgivaren om kortinnehavaren informerar om att kortet har missbrukats i samband med det specifika köpet.

 • 4.2.1 Dina uppgifter kommer inte att överföras till osäkra tredjeländer eller organisationer utanför EU/EES. Däremot finns information tillgänglig på våra publika deltagar- och resultatlistor.

5. Dina rättigheter
 • 5.1.1 För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter så är vi som personuppgiftsansvarig skyldig att informera dig om dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkt 2.

 • 5.2.1 Du har rätt att få information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som kan finnas, samt information om varifrån informationen kommer.

 • 5.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har möjlighet att korrigera dina personuppgifter som vi har samlat in i samband med din anmälan till Broloppet 2025 genom att själv logga in till din deltagarprofil.

 • I vissa situationer har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter anonymiserade eller borttagna av oss

  5.4.1 Borttagning

  5.4.1.1 När du deltar i Broloppet 2025 har du rätt att få personuppgifter raderade av oss efter avslutat deltagande i evenemanget (antingen genom att annullera din anmälan före loppet eller efter tävlingsdagen), varefter du kommer att GDPR-raderas och alla dina uppgifter tas bort. Observera att detta också innebär att du inte längre kommer att synas på deltagar- och resultatlistor, denna information kan inte återskapas senare. Du måste kontakta oss, se punkt 2, för att bli GDPR-raderad.

  5.4.1.2 Du har rätt att få live foto- och videomaterial av dig taget i samband med Broloppet 2025 raderat. Livebilder och video kan raderas via din deltagarprofil.

  5.4.1.3 Om du återkallar ditt samtycke till cookies eller till nyhetsbrevet raderar vi dina uppgifter. Vi behåller dock dokumentationen för din anmälan i 2 år efter det att det senaste nyhetsbrevet har skickats.

  5.4.1.4 Anonymisering

  5.4.1.5 När du deltar i Broloppet 2025 har du rätt att när som helst få dina uppgifter anonymiserade på offentligt tillgängliga plattformar före och efter tävlingsdagen. Vid anonymisering kommer ditt namn endast att visas som initialer på alla publika deltagar- och resultatsidor och förnamn kommer inte att visas på startnumret. Du kan anonymisera dina uppgifter via din deltagarprofil.

  5.4.1.6 Dina personuppgifter anonymiseras automatiskt 36 månader efter tävlingsdagen i vår deltagar- och anmälningsplattform. Du kommer dock fortfarande att synas på deltagar- och resultatlistor om du inte aktivt anonymiserar din anmälan via din deltagarprofil.

 • 5.5.1 Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring. I detta fall får vi endast behandla uppgifterna med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

 • 5.6.1 I vissa fall har du rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt format.

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod:

  5.7.1 Du har när som helst rätt att invända mot:

  5.7.1.1 vår behandling av bild- och videomaterial som tagits av dig i samband med Broloppet 2025. Detta inkluderar både personliga livefoton och videor samt foton och videor tagna av professionella fotografer på tävlingsdagen.

  5.7.1.2 vår behandling av dina personuppgifter i samband med ditt deltagande i Broloppet 2025. Observera att det finns flera alternativ för att radera och anonymisera dina personuppgifter i samband med ditt deltagande i Broloppet 2025, se avsnitt 5.4.

  5.7.1.3 invända, av skäl som hänför sig till din personliga situation, mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen, som nämns i punkterna 3.

 • 5.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke till att motta nyhetsbrevet eller det samtycket till att acceptera cookies som du har gett oss. Ett återkallande av samtycke till att lämna ut personuppgifter i samband med anmälan kommer att resultera i en annullering av ditt deltagande i Broloppet 2025 om det är före tävlingsdatumet, då det inte kommer att vara möjligt för oss att på annat sätt leverera produkten utan dina personuppgifter.

 • 5.9.1 Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar en reklamationsblankett och kontaktuppgifter på www.imy.se

6. Borttagning av personupplysningar
 • 6.1 Dina personupplysningar tas bort i fallen nedan:

  6.1.1 Information som samlas in om din användning av webbplatsen, se avsnitt 3.1. kommer att raderas senast när cookien löper ut efter 2 år. Se vår cookie-deklaration

  6.1.2 Information som samlas in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev, se avsnitt 3.3., kommer att raderas om ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas. Vi kan dock lagra dokumentation av ditt samtycke i 2 år efter att vi senast skickade elektronisk marknadsföring till dig.

  6.1.3 Information som samlas in i samband med din anmälan till Broloppet 2025, se punkt 3.2, kommer att anonymiseras 36 månader efter tävlingsdagen, men kommer att behållas i anonymiserad form för statistiska ändamål. Observera att dina personuppgifter (namn, kön, åldersgrupp, klubb, nationalitet och resultat) kommer att fortsätta att visas på deltagar- och resultatlistor om du inte GDPR-raderar eller anonymiserar din anmälan. Information kan dock komma att lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial lagras i 5 år fram till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i den svenska bokföringslagen.

  6.1.4 Bild- och videomaterial som tagits av professionella fotografer kommer att behållas om inte en invändning görs, i sådant fall kommer bilden/videon att tas bort om det är motiverat. Live-foton och videor raderas automatiskt efter 36 månader.

7. Säkerhet
 • 7.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att försäkra oss om att personuppgifter ej oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt mot att de kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

  7.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.

8. Ändringar i perondatapolicies
 • 8.1 I de fall vi förändrar våra persondatapolicies så kommer vi informera om detta på vår hemsida.

  8.2 Om du har anmält dig till Broloppet 2025 så kommer du att informeras om ändringarna i våra persondatapolicies genom att vi skickar denna information till din registrerade e-postadress.

9. Versioner
 • 9.1 Detta är version 1 av våra persondatapolicies daterad 1. februari 2024.

Följ Broloppet 2025