Info
Datum: 15 juni 2025
Tid: 10.00
Start: Tårnby, Danmark
Mål: Sibbarp, Malmö, Sverige
ØresundsBroenDaylight
Om Broloppet 2025

Ett lopp mellan himmel och hav

 

I snart 25 år har Öresundsbron förbundit Sverige och Danmark. Här har den stärkt samarbetet och vänskapen mellan våra två länder, och precis som ett hjärta har den bidragit till att skapa liv och tillväxt i Öresundsregionen, som har vuxit starkt på båda sidor om sundet.

 

Det firar vi genom att ta på löparskorna och bjuda in alla till en enastående upplevelse med Broloppet 2025, söndagen den 15 juni kl 10.

Broloppet 2025 är ett unikt halvmaraton (21,097 kilometer) med start i Danmark och mål i Sverige. Loppet börjar klockan 10.00, där 40 000 löpare skickas iväg – ner i tunneln under havet och vidare över Öresundsbron som sträcker sig över Öresund.

25 år som förbinder
Sverige och Danmark

År 2025 kan Öresundsbron fira 25-årsjubileum. Bron öppnades nämligen den 1 juli 2000 och har sedan dess förenat Sverige och Danmark i en gemensam Öresundsregion. Öresundsbron består – grovt sagt – av tre delar, nämligen tunneln, ön Pepparholmen och själva Öresundsbron.

Tunneln
Tunneln är 4,05 kilometer lång. Av dessa är 3 510 meter en sluten tunnel, medan det finns 270 meter infart och utfart i varje ände. Tunnelröret rymmer två järnvägsrör, två motorvägsrör samt ett service- och flyktrör. Trots att tunneln fungerar som en lång förbindelse är den sammansatt av 20 element, var och en 176 meter lång, 8,6 meter hög och 38,8 meter bred. Varje element väger 55 000 ton. De är gjutna på land, varefter de sänktes ned i en utgrävd ränna på havsbotten och sattes ihop till ett långt tunnelrör.

Pepparholmen
Pepparholm är en konstgjord ö som utgör den mellersta delen av Öresundsbron. Den anlades 1995 för att vara en plats där tunnelröret och högbron kunde mötas. Ön består av 7,5 miljoner kubikmeter havsbottenmaterial som grävdes upp när man skapade den konstgjorda rännan där tunneln skulle placeras. Till en början var Pepparholmen helt kal, men idag finns det många växter och djur på ön som har hittat dit från Danmark och Sverige. Pepparholmen är hem för bland annat en stor population av harar, möss och kaniner, och det har observerats över 500 arter insekter och 30 arter spindlar – några av dem är sällsynta och hotade.

Öresundsbron
Öresundsbron är en kombinerad järnvägs- och motorvägsbro. År 1995 tas det första spadtaget för Öresundsbron, och år 1997 är man redo att placera den första bropelaren. År 2000 står den nya förbindelsen mellan Sverige och Danmark klar. Spannet – avståndet mellan bropelarna – är 490 meter, vilket är ett av de längsta i världen. På den högsta punkten är vägbanan 57 meter över havsytan, men de högsta bropelarna reser sig 203,5 meter över Öresund.

Skapa ett företagsavtal

Ska ditt företag säkra platser för medarbetarna till Broloppet 2025? Då kan du skapa en företagsavtal.

Vi har gjort det enkelt och flexibelt för företag att ge sina anställda en helt speciell upplevelse att samlas kring – och träna inför.

Läs mer här
Följ Broloppet 2025